Mange virksomheder vil gerne, har behov for og endda nødsaget til at innovere deres forretningsmodel for at overleve, for at forbedre sig, eller sikre fremtidig vækst. Men inden man går i gang med dette arbejde, er man nødt til at stille sig selv en række spørgsmål, der afslører om virksomheden er moden til forretningsmodelinnovation. Skal dette ske succesfuldt og effektfuldt, så er det nemlig ikke ligegyldigt, hvordan man griber opgaven an. Og modenhedsniveauet vil have stor betydning for, hvordan man skal tage hånd om processen

– Professor (cand. oecon., ph.d.) i forretningsmodeller og præstationsmÃ¥ling Christian Nielsen. 

Hvad kan den bruges til?

Nogle af de mest udbredte faldgruber og Ã¥rsager til, at strategiarbejdet ofte svigter er: 

 Anvend Strategisk Modenhed Assessment til: 

Hvad opnår virksomheden ved at bruge denne Assessment

Ifølge Harvard bliver 67% af nye strategier aldrig eksekveret. Hele 61 % af lederne er ikke forberedte pÃ¥ de strategiske udfordringer, og 50-60 % af lederne fejler inden for de første 18 mÃ¥neder efter at være blevet forfremmet eller ansat. Der er flere Ã¥rsager til disse tal, men en væsentlig Ã¥rsag er “Organization Involvement & Alignment”. Data fra over 1.100 danske virksomheder afslører at forskellen pÃ¥ de virksomheder som klarer sig gennemsnitligt og de virksomheder der klarer sig exceptionelt godt bl.a. skyldes et fokus pÃ¥ strategisk retning og en evne til at implementere og eksekvere. Strategisk modenhed er ikke afgørende for succes – men for at kunne træffe de rigtige valg i sit strategiarbejde, er det afgørende at vide hvor strategisk moden ens organisation er, og netop her rammer de fleste virksomheder ved siden af. Netop mÃ¥lingen pÃ¥ Strategisk Modenhed, og involveringen af organisationen sikrer et stærkere udgangspunkt for at lave strategiarbejdet og eksekvere efterfølgende pÃ¥ planer og aktiviteter.

Praktisk

Strategisk Modenhed Assessment

5 kategorier, 22 målepunkter

Sprog: DK, UK, FR

Indhentning af kommentarer ved lav score

Indhentning af GAP kommentarer

Tid for gennemførelse 20 min.

Mulighed for ekspert bistand

I har på Strategisk Modenhed mulighed for at blive rådgivet af professor (cand. oecon., ph.d.) i forretningsmodeller og præstationsmåling Christian Nielsen har udviklet “Strategisk Modenheds Assessment og varetager derudover en række ledelseshverv. En absolut top kompetence på dette område, som vil kunne inspirere, udfordre og løfte jer, og også kunne bistå ift. klienter, hvis I vil anvende Strategisk Modenhed i forbindelse med et projekt.

5 fokusområder i Strategisk Modenhed

  1. Strategisk Tænkende: I hvilken udstrækning er I gode til at tænke på et strategisk niveau i jeres virksomhed?

  2. Involverende: I hvilken udstrækning er I i stand til at involvere hele organisationen i forretnings- og udviklingsprocesser?

  3. Handlende: I hvilken udstrækning er I gode til at tage strategitænkningen og analysearbejdet med ud af mødelokalet så der kommer handling på de gode intentioner?

  4. Nytænkende: I hvilken udstrækning er I i stand til at skabe innovative og kreative løsninger og er det både iblandt medarbejderne, ledergruppen og i bestyrelsen at dette er tilfældet?

  5. Villighed til at ændre: I hvilken udstrækning er I omstillingsparate og villige til at ændre den måde I driver virksomhed på, enten med inkrementelle eller radikale forandringer?